Adidas的10个最佳网站设计展示

我们前面看到了《14个吸引人的Nike网站设计 》,其实很多体育用品网站的设计都很炫,都能很好的体现该体育运动品牌的定位和文化。今天我们来看看Adidas的系列网站设计。

Adidas中文主页

Adidas中文主页

Adidas俱乐部

Adidas俱乐部

Adidas武极

Adidas武极

Y-3

Y-3

很酷的效果,很多个小视频组成一个视频集,这个创意值得参考。

Adidas女性网站

Adidas女性网站

Adidas slvr

Adidas slvr

Adidas style essentials

Adidas style essentials

Adidas stella

Adidas stella

Adidas porsche design

Adidas 保时捷

Adidas 北京三里屯产品中心

Adidas 北京三里屯产品中心